CENÍK

 Aktuálně: příjem dětí aktuálně možný pouze na příležitostné hlídání

 

 

Přijímáme přihlášky v podobě e-mailu na šk. rok 2017/2018

Na základě vašeho zájmu vás budeme kontaktovat.

 

 

                                                     ZDE                                                   
   Přihláška 
 

Rádi bychom vás informovali, že využíváním služeb Školičky U Oveček neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek.

 

 

DLOUHODOBÁ DOCHÁZKA  - měsíční tarify

V ceně školného: celodenní strava a pitný režim, jednorázové pleny, hudební výchova (k dispozici je: zobcová flétna, klavír, housle, harmonika, kytara a Orffovy nástroje), dětský pěvecký sboreček, výtvarná výchova, loutkové divadlo a výchovné hudební pořady ve školce ad.

Děti od narození do 2 let - měsíční tarif  

Celý den 8:00 - 18:00 Půlden 8:00 - 12:45
nebo  12:45 - 18:00
krát týdně................ 12.700 Kč krát  týdně........................... 10.000 Kč
krát týdně................ 11.700 Kč krát  týdně...........................   9.000 Kč
3 krát týdně................ 10.700 Kč     krát  týdně............................  8.000 Kč

 

Program na zkoušku: "POPRVÉ BEZ MAMINKY"

krát 2 dny dop. nebo odp.......................... 5.900 Kč

4 krát 2 celé dny........................................... 6.400 Kč

 
 

 

Děti od 2 do 6 let - měsíční tarif

Celý den 8:00 - 18:00 Půlden 8:00 - 12:45 
nebo  8:00 - 18:00
krát týdně.......................... 11.200 Kč krát  týdně......................       8.500 Kč
krát týdně.......................... 10.200 Kč krát týdně.......................     7.500 Kč
3 krát týdně...........................  9.200 Kč krát  týdně......................     6.500 Kč

 

Program na zkoušku: "POPRVÉ VE ŠKOLCE"

krát 2 dny dop. nebo odp.......................... 4.900 Kč

4 krát 2 celé dny........................................... 5.400 Kč

 

Červenec, srpen: Školička otevřena při minimálním počtu 6 ti dětí. Ke každému výše uvedenému tarifu si účtujeme 1.000,- Kč navíc. 

Platba školného za oba měsíce najednou se splatností 10. 6. 2017. Platba v hotovosti.

....................................................................................................................................................................................................................................

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ HLÍDÁNÍ VE ŠKOLIČCE U OVEČEK

1) děti do 2 let během provozní doby 8:00 - 18:00   
1 hodina  150 Kč
1 celý den  1 000 Kč
Permanentka 20 hodin platná 30 dnů od založení  2 900 Kč

 

2) děti od 2 do 6 let během provozní doby 8:00 - 18:00    
1 hodina 120 Kč
1 celý den včetně stravy 800 Kč
Permanentka 20 hodin platná 30 dnů od založení 2 300 Kč

 

 

3) mimo provozní dobu 18:00 - 8:00, víkend  
Děti od narození do 6 let 200 Kč / hod.

 

Platí se započatá hodina. Tolerance max. 10 minut.  

Strava v tarifu příležitostného hlídání je započtena pouze v případě, že pobyt dítěte je min. 4 hodiny.

 

                   

Pokud mají rodiče zájem pobýt s dítětem na krátkou dobu ve školce, účtujeme si:

Děti do 2 let ............................. 200,- Kč / hod.

Děti od 2 let ............................. 150,- Kč / hod.

 

Tolerujeme maximálně 2 hodiny společného pobytu.

 

 

 

                                                                             

 

Po předchozí domluvě jsme schopni zařídit hlídání vašeho dítěte u vás doma i během provozní doby:

150,-Kč / hod. Jesenice, Zdiměřice, Kocanda, Osnice, Vestec, Praha 4 - Hrnčíře

200,-Kč / hod. Herink, Modletice, Chomutovice, Dobřejovice, Rozkoš, Průhonice, Čestlice, Dolní a Horní Jirčany, Psáry, Hlubočinka, Sulice, Radějovice, Praha 4 - Šeberov, Kunratice

Víkend a mimo provozní dobu školky (tj. 8:00 - 18:00): 200,-Kč / hod.

Pro stálé klienty sleva dohodou.

Doprava do 20 km zdarma (k vám a zpět), nad 20 km: 10 Kč/km.

Příplatek za další dítě 50 Kč. 

Při dlouhodobé spolupráci nabízíme slevu.

 

Zprostředkovatelská provize za specializovaný výběr chůvy do soukromé domácnosti včetně zpracování ceny inzerce, nákladů na konkurz: zaplatíte 6.000 Kč.

 

ZDE                                                   
Přihláška do Školičky U Oveček
 
Důležité informace o platbách:
 • Pokud se neočekávaně stane, že si rodič nestihne vyzvednout dítě do 18.00 hodin, je možné po telefonické dohodě pobyt dítěte ve Školičce prodloužit. Každá započatá hodina se pak v tomto případě účtuje 200 Kč.
 • Školné slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s provozem školičky, nemůže být kráceno a je nevratné.
 • V případě zájmu je možné zameškanou docházku v daném měsíci nahradit.
 • Školné při dlouhodobé docházce se platí vždy na 1 měsíc dopředu a musí být uhrazeno nejpozději k 15. dni v měsíci. Školné lze uhradit pouze měsíčně a to v hotovosti k rukám Šárky Sochůrkové, a nebo bankovním převodem na č. účtu: 38 94 22 63 19 / 0800. Variabilní symbol=číslo faktury. Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.
 • Zaplacené školné je nevratné a to i v případě, že dítě do naší školičky nenastoupí.
 
Registrační poplatek: 3.500 Kč
 •  Slouží jako rezervační záloha
 •  Platí se v hotovosti při vyplnění a podpisu přihlášky v době zápisu či v průběhu školního roku při dodatečném nástupu dítěte do  Školičky U Oveček
 •  Na základě údajů v přihlášce bude sepsána Smlouva o docházce, která specifikuje vámi zvolené období docházky, vybraný tarif a  garantuje vám  místo ve Školičce
 •  Registrační poplatek je nevratný
 •  Odečte se z 1. měsíčního školného v rámci školního roku
 •  Nevztahuje se na nárazové hlídání
 
Školné zahrnuje:
 • Odborná intenzivní péče o dítě a práce s motorikou dětí
 • Celodenní strava (dopolední svačina, oběd, dvě odpolední svačiny, pitný režim, ovoce a zelenina k dispozici během celého dne)
 • Jednorázové pleny, vlhčené ubrousky, instantní kojenecká výživa: mléko, kaše viz. Poznámka níže
 • Výchovně - vzdělávací program zaměřený na hudbu
 • Hudební kroužky s Šárkou Sochůrkovou: zpívánky s kytarou, harmonikou či s klavírem, zobcové flétničky aj.
 • Loutkové divadlo
 • Hudebně - motorické hry
 • Výtvarná výchova 
 • Umělecké a sportovní aktivity
 • Kroužek "Maňáskové divadlo"
 • Nauka o přírodě
 • Školní akce (oslavy narozenin, besídky pro rodiče, karnevaly, koncerty)
 • Hygienické potřeby, zapůjčení Orffových hudebních nástrojů, výtvarné potřeby, didaktické pomůcky 
 • Příjemné rodinné prostředí s osobním přístupem ke každému dítěti
 
Pozn.: pleny, vlhčené ubrousky, instantní kojenecká strava v ceně školného: 
Pro děti zajišťujeme pleny a vlhčené ubrousky dle aktuální akční nabídky v obchodech. Nebudeme tedy upřednostňovat pouze jednu značku. Na značku Vámi preferované kojenecké stravy se Vás zeptáme v Evidenčním listě dítěte při registraci.
Vzhledem k tomu, že volba jednorázových plen, vlhčených ubrousků, instantní kojenecké výživy a jiných nezbytných potřeb pro dítě je velmi individuální záležitost, tak v případě, že preferujete pouze svoji značku, přineste si, prosím, do školičky podepsaný balík plen, instantní kojenecké mléko a příp. jiné potřeby (kosmetika apod.), na které je Vaše dítě zvyklé. 
 
 
Strava v hodnotě 120,- Kč/den či 100,- Kč/půlden včetně oběda: v ceně školného 
 • Dopolední svačina
 • Oběd (polévka, hlavní jídlo)
 • Odpolední svačina
 • Podvečerní svačinka
 • Pitný režim po celý den (bylinkové a ovocné čaje, mléko, kakao, ovocné šťávy aj.)
 • Ovoce a zelenina k dispozici během celého dne
Obědy zajišťuje zavážková firma pro školky Mosaica Catering.
Stravné je součástí školného, je nevratné.
 
 
Ostatní:
 • Garance školného po celý školní rok
 • Sleva na sourozence 10 %  - platí u tarifů dlouhodobé docházky
 • Akce "Přiveď kamaráda" - sleva 10 % 
 • Jakékoli slevy a akce nelze uplatnit na letní provoz (1. 7. - 31. 8.)
 • Slevy a speciální nabídky nelze navzájem kombinovat
 • V případě nemoci je možné si po předchozí domluvě docházku v aktuálně probíhajícím měsíci nahradit
 
Do školného nejsou zahrnuty tyto aktivity:
 • výuka angličtiny
 • vzdělávací kroužky - viz. nabídka na O nás  
 • tematicky zaměřené kreativní dílny
 • výlety s transportem
 • solná jeskyně
 • školka v přírodě
 • plavecký a lyžařský kurz
 • výuka individuální hry na hudební nástroje (klavír, keyboard, housle, sólový zpěv, folková kytara, zobcová flétna, hudební nauka, příprava na konzervatoř či hudební gymnázium) 
 • francouzština, němčina, italština
 • konzultace s pediatrem, speciálním pedagogem, logopedem a jinými specialisty (zařídíme dle zájmu rodiče)
 • ostatní kroužky (např. Předškoláček, individuální či skupinové doučování) viz. O nás
 • vstupné na závěrečné koncerty v KC ZAHRADA Praha 4 - Chodov (pořádáme 2 krát do roka - prosinec, červen)

 

Úrazové pojištění

Doporučujeme všem zaregistrovaným dětem ve Školičce U Oveček mít svoje zdravotní a úrazové pojištění v pořádku. Provozovatel za případnou náhradu škod spojenou s ošetřením neručí. Pokud si potřebujete sjednat úrazové pojištění dítěte, můžete se obrátit na paní Šárku Sochůrkovou, která Vám domluví schůzku s finančním poradcem. Úrazové pojištění lze dojednat již od 300 Kč/měsíčně.

 
Seznam nabídek kroužků a kurzů bude průběžně aktualizován i s ceníkem na nástěnce v šatně naší školičky
 
 
Školné je použito na:
 • pronájem budovy a udržování celkového provozu včetně energií
 • udržování okolí školičky včetně sekání trávy na zahradě a úpravy sněhu před vchodem
 • údržba a pravidelná obnova vnitřního vybavení školičky (nábytek, nádobí, hračky, hudební nástroje, didaktické a sportovní pomůcky, koberce, matrace, ložní prádlo, ručníky, malba, výzdoba aj.)
 • obnova herních prvků na zahradě
 • výplaty personálu
 • strava a pitný režim
 • výtvarné potřeby
 • kulturní akce ve školičce
 • dárky, odměny a příležitostné sladkosti pro děti: narozeniny, svátky, Mikuláš, Vánoce, soutěže
 • toaletní potřeby (toaletní papír, mýdlo, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, pleny)
 • úklidové a dezinfekční prostředky 
 • prádelna a prací prostředky